Frå tidleg morgon vil du sjå personar som oppheld seg i jordbrukslandskapet i Klepp. Undrar du på kva dei skal til med?

I slutten av mai og starten av juni vil Norsk Ornitologisk Forening registrera fugl i jordbrukslandskapet i Klepp kommune, melder kommunen på heimesida si på internett.