Frådeling førte til at eigedom blei ståande utan adresse

Ein eigedom i Klepp som blei frådelt i januar i år, har mista adressa si.