Framtidsplanar i Hå: Ser du kor dette skal vera?

Stokkalandsmarka har nok areal til å bli ein tettstad for fleire tusen innbyggjarar. Nå har kommunen tatt eit val for framtida