Fremtidens matproduksjon er tema foran stormøtet på Varhaug

– Hva skal produseres i fremtiden, og hvordan?