Fylkesmannen er negativ til p-plass langs denne veien

Av

Hå kommune vil la turgåere få lettere tilgang på nye turområder rundt den kommende vindparken på Skinansfjellet, men Fylkesmannen mener de ikke tar nok hensyn til jordvernet.