Fristen for å søke prostestillingen på Jæren er blitt forlenget på grunn av koronaepidemien

Fristen for å søke stillingen som prost på Jæren er blitt forlenget til 13. april.