Fryktar at Bue blir plassen der ingen skulle tru at nokon kunne bu

Tap av både landbruksareal og livskvalitet og ei mykje meir tungvint gardsdrift; det er frykta til Jone Gystøl og Jan Inge Osland med tanke på den nye motorvegen og det svære krysset dei om nokre år får utanfor stove- og fjosdørene sine på Bue.