Frykter bønder må flytte dersom IVAR får hente drikkevann i Birkelandsvatnet

Hvis Birkelandsvatnet blir ny drikkevannskilde, kan det i verste fall bety kroken på døra både for bosetting og landbruk i Maudal.