Gå til sidens hovedinnhold

Frykter ny smittebølge: Ber pårørende om å vente med å komme på besøk

Time og Hå kommune med klar beskjed: Utsett besøk til beboere til det har gått 10 dager etter at du har vært i utlandet.

På grunn av økt smitte av covid-19, har Time kommune valgt å følge nye råd fra Folkehelseinstituttet (FHI).

I et Facebook-innlegg informerer kommunen om nye retningslinjer for ansatte i helsetjenesten, og pårørende i institusjoner og omsorgsboliger.

Dette er de nye reglene:

  • Alle ansatte i institusjonene til Time kommune som har vært utenfor Norge de siste 10 dagene, må ta kontakt med sin leder. Personene dette gjelder bør og testes før de kommer tilbake på jobb.
  • Pårørende til brukere på institusjoner og i omsorgsboliger, oppfordres til å utsette besøk til det har gått 10 dager etter hjemkomst fra utlandet.

Avslutningsvis ber kommunen pårørende som lurer på noe, om å ringe til leder for den aktuelle avdelingen, og spørre før en eventuelt kommer.

I tillegg til Time, har også Hå kommune nå valgt å sette restriksjoner for besøk ved sykehjemmene og omsorgsboligene sine. Hvis smittesituasjonen endrer seg, kan det på nytt bli aktuelt å innskrenke mulighetene til besøk, skriver de på sin hjemmeside.

Retningslinjer i Hå kommune:

  • Pårørende skal ringe og avklare besøk med avdelingen på forhånd. Da vil de blant annet få beskjed om hvor mange som kan komme samtidig og hvor lenge de kan være på besøk. Det vil bli gjort individuelle vurderinger av de ulike avdelingene.
  • Pårørende som har symptomer med feber, sår hals eller hoste siste døgn, eller er i karantene, kan ikke komme på besøk.
  • Pårørende kan ikke komme på besøk etter utenlandsreise før 10 dager etter hjemkomst.
  • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket.
  • Besøkende bør så langt det går prøve å holde minst 1 meters avstand til beboere og ansatte.
  • Alle besøkende må føres inn i besøksprotokollen for å få lettet arbeidet ved eventuell smittesporing.
  • Pårørende som etter besøk får symptomer på covid-19, skal ved testing opplyse om at de har vært på besøk ved sykehjem/omsorgsbolig som en del av smittesporingen.