Full krangel om legevakt-møte

Ikkje alle Hå-politikarane var inviterte til eit møte med Klepp. Sånt blir det reaksjonar av.