Kritiske til planane om bensinstasjon

Av

Klepp bør finna ei anna løysing, som tar mindre jordbruksjord, meiner både Fylkesmannen og fylkesrådmannen.