Skepsis til å bygge bensinstasjon her

Av

Fylkesmannen og fylkesrådmannen mener utbygging ved rundkjøringen nord for Kleppe har høyt konfliktnivå med jordvernet og nasjonale krav til kompakt sentrumsutvikling.