Desse to blir dei einaste jærbuane i nytt fylkesting

To kleppbuar får fast plass i fylkestinget dei neste fire åra.