Fysioterapi på timeplanen

Av

- Fysisk aktivitet kan motverka hjerte- og karsjukdommar! Fleip eller fakta?Fysioterapeut Marthe Rognlie står midt i gymsalen på Vigrestad storskule...