Da formannskapet i Hå møttes tirsdag, var bruk av fyrverkeri et av temaene som kom opp under 'eventuelt'. Ikke rart, den uvettige bruken av fyrverkeri kom til og med på Dagsrevyen, takket være et filmopptak av en politibil som blir beskutt med fyrverkeri av ungdommer på Varhaug. En person er siktet i den saken, og en annen har status som mistenkt.

– Har nådd en grense

I forrige uke hadde kommunetoppene møte, blant annet med brannvesenet, SLT-koordinatoren og politiet. Under formannskapsmøtet tirsdag fortalte ordføreren at et av budskapene fra politiet, var at politikerne er nødt til å tenke fram mot neste nyttårsfeiring.

– De sa at vi burde vurdere forbudssone, begrensninger i salget og felles fyrverkerioppskyting på enkelte steder i kommunen. Jeg sa at det kan vi godt vurdere, men det må i så fall være på bakgrunn av en politisk sak, sa ordfører Jonas Skrettingland (KrF) under formannskapsmøtet.

Skrettingland slo fast at saken har skapt stort engasjement og at det synes å ha vært et stemningsskifte. Han var opptatt av at kommunen nå må nytte momentet som har oppstått i kjølvannet av nyttårsfeiringen.

– Vi har nådd en grense, sa han, og la til at han trodde lokalt politi i det siste har fått flere argumenter for å be om økte ressurser.

Torsdag skal kommunen holde et internt møte hvor de skal diskutere veien videre. Etter hvert vil det også komme en konkret sak på bordet, der politikerne kan ta stilling til disse problemstillingene. Skrettingland understreket at det, i alle fall når det kommer til eventuelle begrensninger på salget av fyrverkeri, haster litt, ettersom brannvesenet behandler søknader om salg av fyrverkeri så tidlig som april.

Skulle vært diskutert i 2020

Det hører med til historien at politikeren Merethe Elin Kvia (Hå-lista) allerede i februar 2020 tok opp uvettig bruk av fyrverkeri.

«Det er nå flere ungdommer som har tatt kontakt fordi de føler seg utrygge og har et ønske om å få en felles oppskytningsplass. Mitt spørsmål er om vi kunne lagt forholdene til rette i hver bygd i kommune vår til oppskytning av private fyrverkeri? Og kunne kommunen invitert til felles oppskyting i samarbeid med vellagd, næringsliv og kommune?», spurte Kvia i med nyttårsfeiringen 2020 friskt i minne.

Ordfører Skrettingland viste da til at logistikken rundt dette kunne bli vanskeligere enn i nabokommunene, fordi det er mange tettsteder i Hå, og at det ville kreve en del kommunale ressurser. Skrettingland pekte også på at felles fyrverkeri ikke nødvendigvis er rett medisin mot sprenging av postkasser og utidig oppskyting av fyrverkeri hele året.

Skrettingland sa han ville be om en liten sak med vurderinger og kostnader som kunne være grunnlag for en diskusjon i formannskapet. Denne saken dukket aldri opp, uvisst av hvilken grunn.

Da Terje Mjåtveit (Hå-lista) brakte spørsmålet på bane tirsdag, svarte ordføreren at når det nå skal komme en politisk sak, vil nettopp vurderinger og kostnader rundt felles fyrverkeri, være blant temaene.

– Ikke løye

Gunn Dalen Håland (H) var, som ordføreren, inne på at det synes å ha vært et stemningsskifte.

– Det er mye av dette som går på holdninger. Det som gjør at politiet nå har løst en del av disse sakene, er at folk har fått nok. Folk har i flere år hatt informasjon om hvem som gjør hva, men det har eksistert en holdning om at en ikke tar det videre. Nå tror jeg nok er nok, sa Håland, som også var bekymret for ryktet til kommunen.

– Jeg synes ikke det er like løye hver gang det kommer kommentarer fra folk utenfra kommunen, sa hun.

Tone Elin Berge (Ap) var inne på det samme. Hun syntes ikke det var kjekt å se hjembygda på Dagsrevyen.

– Jeg liker det ikke når ungene mine får meldinger fra medstudenter som har fått med seg dette her, som har oppfattet hva som foregår og som synes det er løye. Det er ikke løye. Det så ut som en krigssone rundt Bø'en. Det som skjedde rundt nyttår, er en stor del av dette. Men så er det alt som foregår i mellom. De som får postkassen sprengt, er ofte de samme hver gang. Det grenser til trakassering, sa Berge.

Ap-politikeren oppfordret foreldregenerasjonen til å unngå gamle røverhistorier fra da de selv var unge.

– Vi må se at det har eskalert på Varhaug. Det har gått over en grense, og vi er nødt til å ta tak, sa Berge.

Mener holdninger normaliserer trakassering

Elin Hetland Mong (Hå-lista) slo fast at det trengs en holdningsendring, og ikke bare når det gjelder Varhaug og fyrverkeri.

– Det har vært oppslag i Jærbladet med familier som har stått fram og fortalt at de har blitt kastet egg på. Det går på direkte angrep og trakassering, sa Mong, som er urolig for det hun mener er voksnes bagatellisering i sosiale medier.

– Det har noe med dannelsesprosessen å gjøre. Det er når en i det en skriver på facebook åpner for at det skal være sånn. Det er når en avskrive noen som sier at postkassen er sprengt med å spørre hva det er de maser for. Det fører til at flere avstår fra å si høyt at «nå må dere skjerpe dere,» sa Mong.