– Det burde ikkje vera nødvendig å seia at folk må rydda opp etter seg

Av

Toppen av Eivindsholen er framleis prega av nyttårsfeiringa. Store mengder med avfall ligg att.