Dette er veterinærens tips til dyreeiere på nyttår

Fyrverkeri og kjæledyr går sjeldent godt overens. Veterinær Anne Sofie er skeptisk til nyttårsrakettene, men kommer med sine tips for at dyrene skal gå inn i det nye året på tryggest mulig vis.