Politikerne i Klepp er innkalt til hastemøter i forbindelse med Lyses planer om høyspentkabler på strekket mellom Tjøtta og Hattaland. Førstkommende mandag 24. januar skal kommunestyret ta stilling til første runde, det vil si å bevilge en drøy million kroner til en tilleggsutredning som er nødvendig for å søke NVE om jordkabel. Ordfører Sigmund Rolfsen sier til Jærbladet at et ja mandag vil være avgjørende for den videre behandlingen. Dersom kommunestyret ikke signaliserer et klart ja til at Klepp tar merkostnadene med jordkabel, har det ingen hensikt å sette i gang arbeidet med tilleggsutredning.

Lyses nettselskap Lnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for en ny 132 kilovolt (kV) høgspentlinje fra den nye transformatorstasjonen de skal bygge på Håland i Time til Vagle i Sandnes. Linja skal blant annet gå over Re, Tjøtta, Anda og Hattaland. Denne høyspentlinja er del tre av Lyse-selskapet Lnett sin storstilte oppgradering av Jærnettet, som skal sørge for sikker og stabil leveranse av strøm til hele regionen.

Reaksjonene lokalt har vært sterke fordi utbygger insisterer på høyspentlinjer og har vært lite lydhøre for Klepp sitt ønske om jordkabel. Et samlet formannskap i Klepp stilte seg våren 2020 bak en høringsuttalelse om jordkabel. Ordføreren brukte mye av sin nyttårstale i fjor på hvordan kommunen ville kjempe mot nye høye kraftmaster gjennom Klepp. I et intervju med Jærbladet i mai i fjor slo daværende styreleder Vidar Haugland i Klepp Energi fast at «Tinghaug er ikke plassen for monstermaster». Lyse stod da fast på luftledning og master med en gjennomsnittshøyde på 23 meter, selv om de hadde vurdert innspillene om landskap som blir forringet og høyere tap av energi i en luftledning sammenlignet med en jordkabel. Lnett viser til stortingsmelding 14 fra 2011–2012 om utbygging av strømnettet, som slår fast at luftspenn skal være hovedregel ved utbygging av høyspentlinjer mellom 22 kV og 132 kV.

Klepp håpet, og jobbet lenge for, å få til et spleiselag for å finansiere merkostnadene med jordkabel. I september i fjor ble det klart at det kunne kommunen se langt etter. Kommunedirektøren estimerer foreløpig merkostnadene til mellom 25-30 millioner kroner. Dersom politikerne mandag ønsker å gå videre, skal kommunedirektøren – i samarbeid med kommunens strømselskap Klepp Energi AS – utrede hvordan Klepp kommune kan finansiere ekstrakostnaden. Svarene derfra skal legges fram for kommunestyret for endelig godkjenning. Et alternativ kan være at investeringen blir dekket inn over strømregningen, gjennom nettleien som kundene betaler – hvis Klepp Energis nettselskap frå lov av NVE til å kreve penger av kundene på den måten.

Vi håper at Klepp-politikerne fortsetter sin kamp for jordkabler, sjøl om de nå blir sittende alene med regninga. Den bør de ta. Vi bygger ikke monstermaster gjennom Klepp i landskapet nær noen av Jærens viktigste kulturminneområder nå, den tiden er forbi.