Gammal hjørnesteinsbedrift skal bli bustadfelt

Mellemstrand Trevarefabrikk har vore hus for Vigrestad dør og kjøkken i 21 år. No skal det rivast, slik at eigarane kan byggje bustadar.