– Avtalen er full av ulne formuleringar

Av

Geir Pollestad (Sp) saknar klåre svar på dei viktigaste spørsmåla om Jæren kommune.