Ønsker å være landbrukshovedstad - sier nei til jordvernmål

Av

Geir Pollestad ønsker at Time kommune skal sende tydelige signaler om at jordbruk er viktig på Jæren. Flertallet i kommunestyret mener derimot at dette må la vente på seg.