Startar planlegging av dobbeltspor i år

Av

Samferdselsministeren ber om konkrete planar for jernbanestrekninga Sandnes-Nærbø. Resten av dobbeltsporet skal planleggjast seinare.