Regjeringa skrinlegg kornlager – Geir Pollestad er kritisk

Av

Dale skrinlegg forslag om å greie ut kornlager. Geir Pollestad er sterkt kritisk til regjeringas haldning.