– Landbruksministeren har gått på ein kjempesmell

Av

Fleirtalet på Stortinget avlyser ei rekke av forslaga til landbruksministeren i landbruksmeldinga.