– Oppheving av priskontroll får store konsekvensar på Jæren

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

– På Jæren, der prisforskjellen mellom landbrukseigedom og annan eigedom er så stor, er priskontrollen heilt sentral, seier Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)