Aarbakke har fått gjeldsavtale for 100 millioner kroner med SR-bank

Av

Avtalen innebærer at betaling av gjeld og avdrag fryses til november 2019.