Gjødsellager i Sirevåg stengt på dagen etter bekymringsmelding frå publikum

Gjødsel AS fekk påbod om å tøma lageret.