Gjorde idrettshall om til klasserom for å få plass til alle elevene

Varhaug skule har rundt 520 elever. Da skolen skulle gjenåpne etter å ha vært koronastengt, fikk de et problem.