Gler seg over skjøtselsplanen for Lyefjell: – Men kvifor fjernar dei ikkje all sitkagran?

Svenn Ove Iversen har sjølv vore aktivt med og fjerna tre på Lyefjell. Han er glad for skjøtselsplanen som er laga, men ønskjer at all sitkagran blir teken vekk.