Se Jæren fra Google-bilen

Av

Googles karttjeneste har det siste året dokumentert hovedveiene på Jæren.