Med sonen skada i sjukebilen, arbeidde Per Ivar (39) med å redda andre etter ei alvorleg trafikkulukke

18. oktober 2018 var Per Ivar Aniksdal både redningsmann og pårørarande.