Bli med på påskeeggjakt i strandsteinane

Av

– Me har lagt ut hundre egg. Det er eitt til kvar. Tre, to, ein, gå!