Hvert år oppfordres russen til å ta vaksinen mot hjernehinnebetennelse, men så lenge den ikke er gratis er det ikke alle som følger oppfordringen. Prisen på rundt 400 kroner er nok til at mange unge ikke tar seg råd eller velger å ikke vaksinere seg. Dermed risikerer unge skoleelever å bli smittet og smitte andre med den alvorlige sykdommen, hjernehinnebetennelse.

Årets russekull, inkludert meg selv ser frem til en russetid preget av fest og moro etter en pandemi som har rammet vår skolehverdag i over to år. Vi ønsker oss en god feiring, men vi ønsker også en trygg en! Det er utrolig å skuffende å se at politikere i Hå kommune ikke ser verdien av en trygg russetid.

Da kommunestyret i Hå møttes tirsdag, hadde gruppeleder Tone Elin Berge (AP) med seg forslaget om å innføre gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse. Forslaget om gratis vaksine ble nedstemt, og ble omtalt som unyttig i forhold til kostnaden. Politikerne som stemte ned forslaget ser ikke viktigheten av en trygg russetid, for alle russ og velger å ignorere smittefaren og konsekvensene som medfølger.

Flere ungdommer over hele landet ønsker det samme som meg, gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse. Egersund ungdomsråd ønsket gratis vaksine til alle russ, og politikerne i Egersund valgte lytte å til de unge. Kommuner som Egersund, Sandnes, Sola og Randaberg har vedtatt en trygg russetid i praksis med enkle og billige tiltak. En trygg russetid skal være for alle russ, uavhengig av hvilken kommune man bor i!

Ifølge en artikkel fra Stavanger aftenblad, viser erfaringer fra Oslo at når vaksinen ble gratis, ville flere ungdommer fra lavinntektsfamilier benytte seg av den. Gratis vaksinering bidrar til utjevning av sosial forklsjeller i helsetilbud. Tiltaksløse ord som «det lar seg lar det seg nok ordne» har liten verdi i en politisk sammenheng, og vil ikke hjelpe ungdom som ikke har råd til vaksinen.

Å innføre gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse er et enkelt og billig tiltak som bare vil koste Hå kommune 120.000 kroner årlig. Terskelen for å vaksinere hadde blitt så utrolig mye lavere om den var gratis, og ville sikret et rettferdig tilbud for alle russ.

Vi unge må slippe å stå med russeluen i hånda, og be for tryggheten som vaksinen medfører!

Å sikre ungdommer livet, er verdt det.