Betre tilbod til barn med stort omsorgsbehov: Hå vil byggja bustad til 35.5 millionar

Avlastingsbustaden på Skjeraberget på Nærbø kan stå klar hausten 2021.