Hå sikrar areal til utbygging og togstopp

Av

Hå kommune inngår avtale om 265 dekar i Stokkalandsmarka. Her skal det koma både togstopp, veg og bustader.