Tilsette i Hå reagerer på eigen kommunalsjef: – Gjer me ikkje jobben vår godt nok?

Helsefagarbeidar på Ogna reagerer på det som blir oppfatta som kritikk frå kommunalsjef Vigdis Monsen Austdal.