Flomsikrer Vigrestad for 20 millioner

Av

Hå kommune har fått støtte av NVE for å sikre Vigrestad sentrum mot flom.