Hå og Klepp har lyst ut hasteanbud

Av

Har bedt fem leverandører gi tilbud på søppeltømming fra og med fredag.