Hå kommune seier ja til å gå vidare med jærlinja

Av

Eit samrøystes formannskap gjekk inn for å få utgreidd alle tre E39-alternativa.