Nærbø kan få bysyklar

Av

Hå kommune søkjer om å få etablera ei bysykkelordning med elsyklar på Nærbø.