Legevakt-diskusjonen held fram

Av

Jærkommunane skal i haust diskutera kva legevaktordning ein skal ha på Jæren i framtida. Hå er fyrst ut.