Vigre står samla i skulekamp

Av

Det einaste innspelet som seier ja til nedlegging av Vigre skule, kjem frå naboskulen.