Kor stor skal Varhaug skule bli?

Av

Varhaug skule skal byggjast på, men det er ikkje bestemt kor stort påbygget skal vera.