Stor interesse for tomteutvikling i Stokkalandsmarka

Av

Mange firma vil utvikla tomter i den ferskaste tettstaden i Hå. Nå vil rådmannen opna for meir privat utbygging.