330 nye tomter i Stokkalandsmarka

Av

Torsdag vart planane godkjent i kommunestyret. Fredag var arbeidet i gang.