Tomter på vent i Stokkalandsmarka

Av

Av 16 byggjeklare milliontomter har Hå kommune bare selt to.