Hå ønskjer å vera ein av dei fyrste kommunane til å tilby gratis fritidsaktivitet til barn

Hå kommune vil søkja om å bli med i forsøk med fritidskort for hausten 2020 og våren 2021.