Hå oppfordrar bønder til å snakka landbruk over pizza

Kva er viktig for framtida til landbruket i Hå?