Hå på topp i mjølkekvotesal

17 bønder i Klepp, Time og Hå vil selja kvoten sin. Ingen stader i Rogaland blir det selt meir kvote enn i Hå.