Millionar til parkering ved sjukeheimen på Nærbø

Av

Utvidinga av Hå sjukeheim krev meir parkering. No er det føreslått bilar på to plan.